Aký je rozdiel medzi absolútnou, relatívnou a špecifickou vlhkosťou?

O vlhkosti a jej vplyve asi počul už každý z nás. Nadmerná vlhkosť je jedna strana mince, ktorá poškodzuje najmä majetok a ohrozuje zdravie, ale na stranu druhú nášmu zdraviu škodí aj príliš suchý vzduch. Udržať tak optimálnu hladinu vodnej pary vo vzduchu je pomerne komplikované. V tomto náročnom boji nám môžu pomôcť najmä odvlhčovače vzduchu. Vedeli ste ale, že existuje niekoľko druhov vlhkosti, ktoré môžeme merať? Absolútna, relatívna a špecifická vlhkosť, to sú tri pojmy, ktoré predstavujú jednotlivé typy vlhkosti. Pozrite sa, aký je v nich rozdiel.

Čo je to vlhkosť?

Než si povieme o jednotlivých typoch vlhkosti, je potrebné sa zoznámiť s tým, čo je vlhkosť. Vlhkosť je množstvo vodnej pary obsiahnuté vo vzduchu v danom okamihu. Je jednou z najdôležitejších vlastností zemskej atmosféry, pretože ovplyvňuje povahu počasia. Rosa, hmla alebo zrážky, to všetko má na starosti humidita. Vo vzduchu ju ale neuvidíme ako kvapôčky vody, pretože sa vyskytuje vo forme odparenej pary, je tak priehľadná a pre naše oči takmer neviditeľná. Avšak humidita má okrem počasia taktiež vplyv na naše zdravie alebo na stavebné materiály. Nadmerná alebo naopak príliš nízka vlhkosť môže spôsobovať celý rad problémov – od plesní na stenách, zvýšeného výskytu roztočov, skrútených dvierok od skrinky v kúpeľni, až po vznik alergií alebo problémov s dýchaním. Je preto vhodné udržiavať optimálnu vlhkosť vzduchu vo vašom interiéri. S tým si poradí odvlhčovač vzduchu, ale hladinu relatívnej vlhkosti vo vašom byte môžete sledovať aj za pomoci vlhkomeru. Ten vás včas upozorní na zmeny vzdušnej vlhkosti. Okrem relatívnej vlhkosti je možné merať aj absolútnu vlhkosť, ale existuje tiež špecifická vlhkosť. Čo ktorý pojem predstavuje a aký je v nich rozdiel?

co_je_to_vlhkost

zdroj: Pixabay.com

Typy vlhkosti

Ak hovoríme o vzdušnej vlhkosti, môžeme sa stretnúť s tromi typmi merania vlhkosti. Spoločne sa tak pozrieme na jednotlivé typy a ich rozdiely. Pre väčšiu prehľadnosť prinášame aj stručnú tabuľku, ktorá predstavuje jednotlivé typy vlhkostí.

Absolútna vlhkosť Relatívna vlhkosť Špecifická vlhkosť
Absolútna vlhkosť je skutočné množstvo vodnej pary vo vzduchu. Relatívna vlhkosť je množstvo vodných pár prítomné vo vzduchu k množstvu prítomného pri danej teplote. Špecifická vlhkosť je pomer medzi množstvom vodnej pary k celkovej hmotnosti vlhkého vzduchu.
Niekedy tiež označovaná ako vlhkostný pomer. Meria sa ako pomer a uvádza sa v percentách (%) - percento množstva vlhkosti, ktoré by vzduch mohol pojať. Známa tiež ako hmotnostná koncentrácia.
Vyjadrovaná v gramoch vlhkosti na meter kubický (g/m3). Závislá na teplote (so zvýšením klesá RV a naopak) Vyjadrovaná v gramoch vodnej pary na kilogramy vzduchu (g/kg)
Je celkom závislá na teplote. Zostáva konštantná aj bez ohľadu na tlak alebo teplotu.

zdroj: Vlastné spracovanie

Absolútna vlhkosť

Absolútna vlhkosť, niekedy tiež označovaná ako vlhkostný pomer, predstavuje celkový obsah vodnej pary v atmosfére. Je tak najdôležitejším ukazovateľom, pretože nám poskytuje predstavu o stave a vlastnostiach vzdušných hmôt. Absolútna vlhkosť tak zobrazuje skutočné množstvo vodnej pary, ktorým je schopné nasýtiť vzduch. Spravidla vyjadruje v gramoch vlhkosti na meter kubický (g / m3).

Absolútna vlhkosť sa odvodzuje od mernej vlhkosti a hustoty vzduchu a je potrebné túto hodnotu odlíšiť najmä od relatívnej vlhkosti. Na rozdiel od nej totiž nie je závislá na teplote alebo tlaku vzduchu.

Relatívna vlhkosť

Relatívna vlhkosť je pomer obsahu vlhkosti vzduchu vzhľadom na množstvo vlhkosti pri danej teplote. Ide teda o pomer tlaku pár k tlaku nasýtených pár. Tento pomer sa spravidla udáva v percentách. Optimálna hodnota relatívnej vlhkosti, ktorá utvára príjemnú klímu a pocit pohody v domácnosti, sa tak pohybuje medzi 40 až 60 %. Vyššia alebo nižšia vlhkosť môže mať zásadný vplyv na kvalitu obytného prostredia. Najmä nadmerná humidita utvára ideálne podmienky pre vznik baktérií a vírusov.

Aký je rozdiel medzi relatívnou vlhkosťou a pomerom vlhkosti?

Relatívna vlhkosť je percentuálny pomer medzi množstvom vodnej pary vo vzduchu a množstvom vodnej pary potrebnej na nasýtenie vzduchu. Neudáva tak obsah vlhkosti vzduchu, ak nie je doprevádzaná teplotou vzduchu. Ak dôjde k zvýšeniu teploty, relatívna vlhkosť klesá, a naopak. Studený vzduch tak dosiahne vyššiu relatívnu vlhkosť omnoho rýchlejšie než vzduch teplý napriek tomu, že má výrazne menšiu kapacitu.

Pomer vlhkosti je pomer vzduchu a vody vo vzduchu. Je logické, že čím viac vodnej pary je vo vzduchu, tým je vyššia vlhkosť. Teplejší vzduch tak dokáže pojať omnoho viac vody, než keď je vzduch chladnejší.

Čo predstavuje rosný bod?

V prípade relatívnej vlhkosti je tiež dôležité spomenúť rosný bod. To je teplota, pri ktorej je vzduch maximálne nasýtený vodnými parami – teda vzduch dosiahne relatívnu vlhkosť 100 %. V takom prípade dochádza ku kondenzácii prebytočnej vlhkosti a vzniká hmla, mraky alebo sa zráža voda na oknách. Čím viac je vodnej pary vo vzduchu, tým vyššia je teplota rosného bodu – aby nedošlo ku kondenzácii, musí mať vzduch vyššiu teplotu. Ak je vzduch chladnejší a zároveň je vo vzduchu menej vodnej pary, ku kondenzácii nedôjde.

Príkladom môže byť sprchovanie, kedy stúpa teplota aj vzdušná vlhkosť v kúpeľni, a tým sa zvyšuje hodnota rosného bodu. Akonáhle rosný bod dosiahne teplotu povrchu nejakého predmetu v miestnosti, začne na ňom kondenzovať voda. Tento jav je možné sledovať napríklad na chladnejšom zrkadle, ktoré sa zarosí.

Špecifická vlhkosť

Špecifická vlhkosť je pomer hmotnosti vodnej pary k celkovej hmotnosti vlhkého vzduchu. Merná vlhkosť sa tak vzťahuje na množstvo vzduchu nasýteného vodnou parou oproti suchému vzduchu v stanovenom objeme. Spravidla sa tak vyjadruje v gramoch vodnej pary na kilogram vzduchu (g/kg).

Od relatívnej vlhkosti sa líši špecifická vlhkosť najmä tým, že zostáva spravidla konštantná, teda je nemenná bez ohľadu na tlak či teplotu. Z toho dôvodu sa táto pomerne stabilná metóda hojne využíva v súvislosti s predpovedaním zrážok.

Myslite na to, že vlhkosť je všadeprítomná a môže sa negatívne podpísať na vašom zdraví aj nábytku. Týmto problémom však môžete predísť s odvlhčovačom vzduchu. Prečítajte si, aké sú jeho výhody a pošlite do boja proti vlhkosti tento úžasný stroj aj vy.