Technológia infražiaričov

Infražiariče predstavujú technologickú inováciu na poli vykurovania. Žiariče predstavujú plnohodnotný zdroj tepla, ktorý spoľahlivo vyhreje nie len obytné, ale aj výrobné či vonkajšie priestory. Oproti klasickým radiátorom poskytujú okamžitý pocit tepla, ktoré vám bude pripomínať letné slnko a jeho hrejivé lúče. Jedná sa tiež o zdravý spôsob vykurovania, pretože infražiariče neohrievajú vzduch a nevíria prach. Žiariče však poskytujú omnoho viac výhod, ktoré potešia najmä vašu peňaženku. Jednotlivé infražiariče sa ale od seba odlišujú na základe výhrevného prvku, ktorý im určuje charakteristické vlastnosti. Aké sú tak rozdiely medzi jednotlivými typmi a ako si vybrať ten správny infražiarič pre vašu domácnosť?

Jednotlivé typy a parametre infražiaričov

Infražiariče je možné rozdeliť podľa typu používanej technológie. Na základe typu výhrevného prvku tak môžeme rozlíšiť celkom päť základných druhov žiaričov, ktoré majú svoje charakteristické vlastnosti. Každý z nich prináša určité výhody aj nevýhody a sú preto vhodné pre rôzne priestory. Ako to, že sú také rozdiely v teplote výhrevných prvkov? S rastúcou teplotou infražiariča rastie aj intenzita tepla. V takom prípade je potrebné žiarič umiestniť do väčšej vzdialenosti od objektov aj osôb. V prípade krátkovlnných a strednevlnných trubíc vzniká aj svetelné spektrum.

Infražiariče sú spravidla v rozpätí 720 nm (nanometer) až 1 mm. Rozdeľujeme ich na:

Krátkovlnné Strednevlnné Dlhovlnné
quartzové halogénové hliníkové (kovové)
karbónové keramické

 zdroj: Vlastné zpracovanie

Krátkovlnné (NIR)

Krátkovlnné infražiariče dosahujú vlnovú dĺžku medzi 900 nm až 1 400 nm. Tieto infražiariče majú vysokú intenzitu svetelného spektra, teda produkujú svetlo. Skvelo sa tak hodia napríklad do priestorov reštaurácie či bazénov, kde vytvárajú príjemnú atmosféru v podobe zapadajúceho slnka. Infrakúrenia tejto kategórie taktiež dosahujú teploty od 1 800 °C až do 2 700 °C. Pre tento typ je tak charakteristický vysoký prienik infračervených lúčov do hĺbky tela. Umožňuje tak vstrebanie tepla do všetkých vrstiev pokožky.

Quartzové trubice

Medzi krátkovlnné infražiariče môžeme zaradiť takzvané Quartzové žiariče, ktoré využívajú quartzové trubice Philips a GE. S prívodom elektrickej energie sa tak zahrievajú na teplotu až 2 700 °C, čo predstavuje vyžarovacie maximum okolo 1 mikrometra. Tento typ infražiariča je charakteristický najmä svojimi kompaktnými rozmermi, kedy telesá dosahujú dĺžku maximálne 50 cm.

Quartzové infražiariče majú vďaka krátkym vlnovým dĺžkam omnoho väčšiu sálavosť než strednevlnné žiariče – sálavosť činí cca 96 %. Jedná sa preto o univerzálny typ žiariča, ktorý je vhodný predovšetkým na krátkodobé použitie. Svoje využitie tak nájdu najmä vo vonkajších a nekrytých priestoroch, kde sa využívajú na lokálny ohrev osôb.

Vhodné pre: kúpeľne, terasy, vonkajšie záhradky, výstaviská, sklady, haly, kostoly, garáže, poľnohospodárske objekty a pod.

Konštrukcia quartzovej trubice

Tento druh žiariča môžeme prirovnať ku klasickým volfrámovým žiarovkám. Uprostred trubice sa nachádza volfrámové vlákno (špirála), okolo ktorého sa pri vysokej teplote postupne rozkladá halogenid na halogén a volfrámové častice, ktoré sa potom späť ukladajú na volfrámové vlákno.

Výhrevná trubica taktiež obsahuje plynný halogén, jód alebo bróm, vďaka ktorému sa odparovaný volfrám opäť ukladá a vytvára halogenid volfrámu. Ten sa tak nemôže kondenzovať na vnútornej stene trubice. Vďaka tomu procesu sa predlžuje životnosť (až 7 000 hodín) výhrevnej trubice.

Obal trubice je tvorený kremenným sklom, ktoré prepúšťa krátke vlny infračerveného zariadenia. Sklo je tak stále transparentné a nedochádza k úbytku na žiarivosti.

Okrem produkcie svetelnej časti spektra sú tieto žiariče charakteristické vysokým prienikom tepla do hĺbky tela. Pre efektívnejší prenos tepla sú za trubicou umiestnené takzvané odrazové sklá, ktoré odrážajú všetku tepelnú energiu do priestoru pred infražiarič.

Tvar zrkadla určuje, ako veľkú plochu a s akou intenzitou bude priestor ožiarený. Vďaka zrkadlám je možné infražiarič zamerať na menšiu plochu a zvýšiť intenzitu produkovaného tepla, alebo naopak zväčšiť ožiarovanú plochu a znížiť intenzitu tepla.

Odrazové sklá sú spravidla nastavené tak, aby ich uhol sálania bol maximálne do 90°, a preto dosahujú sálavý výkon na 1 m2 plochy. Z toho dôvodu sú quartzové žiariče vhodné do priestorov, kde je potrebná vyššia intenzita ohrevu.

Výhody Nevýhody
vysoká intenzita tepla vysoká intenzita svetelného spektra
teplo sa dostaví v rádoch sekúnd po vypnutí teplo ihneď mizne
nízka hmotnosť nižšia životnosť výhrevnej trubice
úzke zameranie plochy sálania teplo zamerané na menšiu plochu

zdroj: Vlastné zpracovanie

Strednevlnné (CIR)

Strednevlnné infražiariče dosahujú vlnovú dĺžku 1 400 nm až 3 000 nm. Tieto infrakúrenia majú takisto pomerne vysokú intenzitu tepla a svetelného spektra. Dosahujú teplôt okolo 1 000 °C. Oproti krátkovlnným žiaričom majú omnoho nižšiu sálavosť a teplo sa tak dostaví až po niekoľkých desiatkach sekúnd. Do tejto kategórie patrí karbónové a halogénové infražiariče.

Karbónové trubice

Karbónové infražiariče majú spravidla výrazne väčšiu plochu než quartzové žiariče. Líšia sa taktiež teplotou, ktorá je nižšia a dosahuje maximálne 600 °C. Pri tejto teplote dosahujú karbónové infražiariče vyžarovacieho maxima okolo 2 až 3 mikrometrov. Okrem šírenia sálavého tepla, ale tiež produkujú svetelnú časť spektra. Oproti halogénovým a quartzovým žiaričom majú ale omnoho nižšiu svietivosť, vďaka čomu je svetelné spektrum menej rušivé a takisto sa tým znižuje záťaž na očné spojivky.

Tieto infražiariče sú preto vhodné do priestorov, kde je potrebná vyššia intenzita sálania a nižšia svietivosť. Vďaka tejto kombinácii je možné žiariť umiestniť aj do väčšej blízkosti osôb. Niektoré modely umožňujú aj zvislé umiestnenie, čo je výhodné najmä pri prenosných žiaričoch.

Vhodné pre: kúpeľne, toalety, garáže, pergoly, altánky, stany, reštaurácie, záhradky, bazény a.i.

Konštrukcia karbónového žiariča

Karbónové žiariče majú spravidla výhrevnú trubicu z nanofikovaných vlákien, ktoré sú vyrobené z dvoch materiálov – chróm a nikel, takzvaný chromel. Toto vlákno je ďalej stočené do špirály a navinuté na keramické jadro, ktoré je uložené v sklenenej trubici. Nanofikácia naviac zlepšuje mechanickú odolnosť výhrevného vlákna. Táto metóda naviac predlžuje životnosť žiariča na 8 až 10 tisíc prevádzkových hodín. Novšie modely infražiaričov využívajú aj modernejšie karbónové vlákna s vákuovanou sklenenou trubicou. Tento variant zaisťuje omnoho väčšiu účinnosť, a to až 99 %. 

Súčasťou každého prístroja sú aj odrazové zrkadlá. Tie udávajú tepelnej energii správny smer, pretože pri karbónovom žiariči sála teplo kruhovito po ploche. Zrkadlá sú spravidla nastavené na väčší uhol sálania, a to okolo 100 až 110°. Dokážu tak ohriať omnoho väčšiu plochu, ale s nižšou intenzitou. Z toho dôvodu je ale tiež umožnená inštalácia infražiariča do väčšej blízkosti osôb. Niektoré typy je naviac možné umiestniť do vodorovnej aj zvislej pozície.

 

Výhody Nevýhody
možnosť umiestnenia žiariča do zvislej aj vodorovnej pozície teplo sa stratí po vypnutí
vyššia životnosť výhrevnej trubice stredná intenzita svetelného spektra
využitie v interiéri aj exteriéri hrozí mechanické poškodenie trubice
teplo sa dostaví v rádoch desiatok sekúnd

zdroj: Vlastné zpracovanie

Halogénové trubice

Halogénové infražiariče sú najčastejšie využívaným typom žiaričov. Sú totiž univerzálne a vhodné na väčšinu použití. Oproti ostatným typom žiaričov majú pomalší nábeh plného výkonu, ktorý môže trvať 30 až 60 sekúnd. Akonáhle však dosiahnu plný výkon, dostaví sa okrem komfortnej teploty aj menej intenzívne svetelné spektrum.

Veľkou výhodou halogénových žiaričov je tiež jednoduchá inštalácia. Keďže je intenzita tepla na väčšiu vzdialenosť nižšia, je vhodné infražiarič umiestniť do menšej vzdialenosti od osôb a predmetov. Aby sa zabránilo efektu „horúca hlava a studené nohy“, dodávajú výrobcovia odporúčané pozície pre jednotlivé druhy infražiaričov (tzv. nomogramy).

Vhodné pre: kúpeľne, toalety, terasy, altánky, pergoly, garáže, záhradky, reštaurácie, bazény, vírivky, stany, kostoly, obytné priestory a ďalšie.

Konštrukcia halogénovej trubice

Každý halogénový žiarič má vo vnútri kremíkovú trubicu, ktorá obsahuje chrómniklové vlákno stočené do špirály. Oproti ostatným typom dosahujú vyššiu hustotu sálavého výkonu na 1 m2 plochy. Dokážu tak prehriať až 4× väčšiu plochu než napríklad quartzové žiariče. K tomu napomáhajú aj väčšie odrazová sklá.

Výhrevná trubica dosahuje teplotu medzi 600 až 1 000 °C, teplotný výkon je tak výrazne nižší než pri krátkovlnnom type žiariča. Oproti tomu intenzita svetla je nižšia než pri predchádzajúcich druhoch, čo je vlastnosť, ktorú oceníte nielen v domácnosti.

 

Výhody Nevýhody
väčšia plocha pre sálanie len horizontálne umiestnenie
mene intenzívne svetelné spektrum vhodné skôr len pre interiéry
nízka hmotnosť teplo po vypnutí ihneď mizne
vykúrenie (na 100 %) do 1 minúty
stredný podiel ohrevu vzduchu

zdroj: Vlastné zpracovanie

Dlhovlnné (LIR)

Dlhovlnné infražiariče majú vlnovú dĺžku od 3 000 nm do 10 000 nm. Oproti predchádzajúcim variantom majú tieto žiariče nulovú intenzitu svetelného spektra. Keďže nevydávajú žiadne svetlo, budú vhodnou alternatívou do obytných priestorov. Keramické infražiariče dosahujú teplôt od 300 °C do 900 °C a hliníkové sa pohybujú medzi 200 °C až 400 °C. Hoci je intenzita tepla nízka, majú tieto typy veľkú plochu sálania.

Keramické trubice

Keramické infražiariče produkujú nižšiu intenzitu tepla pod väčším uhlom a bez svetelného spektra. Z toho dôvodu sa jedná o najčastejšie využívaný typ v interiéroch, ktorý je naviac možné využiť aj ako plnohodnotný zdroj tepla.

Vhodné pre: kúpeľne, toalety, obytné priestory, terasy, pergoly, altánky, záhradky, reštaurácie, garáže, bazény, stany, vírivky, kostoly a.i.

Konštrukcia keramickej trubice

Keramické žiariče majú výhrevnú trubicu vytvorenú z chrómniklovej zliatiny, ktorá je uložená v keramickom obale. Ten tvorí ochrannú záštitu pred možnou oxidáciou zliatiny a takisto zabraňuje úniku stratového svetelného spektra. Vďaka keramickému obalu je tak infražiarič schopný vyžarovať veľkú tepelnú energiu. Výhrevné teleso je schopné generovať teplotu od 300 do 900 °C. Maximálnu teplotu je schopný žiarič dosiahnuť cca do 2 minút. Po vypnutí dokáže sálať teplo ešte ďalších 5 minút.

Aby bolo teplo v priestore rozložené čo najrovnomernejšie, sú spravidla keramické telesá mierne prehnuté. Infražiarič tak sála pod väčším uhlom.

 

Výhody Nevýhody
stredný podiel ohrevu vzduchu vyššia hmotnosť žiariča
veľká plocha pre sálanie tepla plný výkon do 2 minút
nulové svetelné spektrum vhodné skôr len do interiéru
ľubovoľný uhol inštalácie väčšie rozmery
teplo sála niekoľko minút po vypnutí

zdroj: Vlastné zpracovanie

Kovové (hliníkové) trubice

Hliníkové žiariče sa svojimi vlastnosťami od keramických príliš nelíšia. Rovnako ako predchádzajúci dlhovlnný typ žiariča je aj kov vhodný najmä na interiérové použitie, pretože pri svojich maximálnych teplotách neprodukuje svetelné spektrum.

Vhodné pre: kúpeľne, toalety, obytné priestory, terasy, pergoly, altánky, záhradky, reštaurácie, garáže, bazény, stany, vírivky, kostoly a.i.

Konštrukcia hliníkovej trubice

Výhrevné teleso v hliníkovom infražiariči je vytvorené z chrómniklovej ocele. Na rozdiel od keramických žiaričov sa však líši obalom, ktorý je vyrobený z masívneho hliníkového profilu. Vďaka tomu je prenos tepla na povrch žiariča rýchlejší a omnoho viac efektívny. Kovové infražiariče dosahujú teplotu od 200 do 400 °C a plný výkon nastáva po cca 7 minútach. Teplo zo žiariča naviac sála ešte päť minút po vypnutí.

Výhody Nevýhody
dlhšia životnosť väčšia hmotnosť
komfortné teplo plný výkon do 7 minút
veľká plocha sálania tepla vhodné skôr len do interiéru
nulové svetelné spektrum

zdroj: Vlastné zpracovanie

Ďalšou výhodou kovu je dlhšia životnosť a väčšia mechanická odolnosť proti vibráciám. Je preto možné žiarič umiestniť do akejkoľvek polohy.

Porovnanie infražiaričov

S výberom infražiariča vám môže pomôcť aj naša tabuľka, ktorá podrobne porovnáva jednotlivé typy žiaričov.

Typ žiarenia Krátkovlnné Strednevlnné Dlhovlnné
Typ výhrevného prvku quartzové karbónové halogénové keramické hliníkové
Vlnová dĺžka 900–1400 nm 2200–2700 nm 2700–3200 nm 2500–4300 nm 4300–6100 nm
Intenzita tepla veľmi vysoká vysoká vysoká střední nízká
Plocha sálania malá střední veľmi veľmi veľmi
Teplota žiariča 1800-2700 °C 600 °C 600-1000 °C 300-900 °C 200-400 °C
Svetelné spektrum veľmi intenzívne stredne intenzívne málo intenzívne nulové nulové
Čas na vykúrenie (na 100 %) do 2 sekúnd do 20 sekúnd do 1 minúty do 2 minút do 7 minút
Životnosť výhrevnej trubice 7 000 hodín 8-10 000 hodín 8 000 hodín 8 000 hodín 9 000 hodín
Umiestnenie exteriér interiér i exteriér interiér interiér interiér
Uloženie infražiariča vodorovné aj zvislé vodorovné aj zvislé vodorovné ľubovoľné ľubovoľné

zdroj: Vlastné zpracovanie