Ako inštalovať izbové stropné ventilátory

pokojovy-stropni-ventilator-navod-instalaceKúpili ste si izbový stropný ventilátor a bojíte sa, že ho nezvládnete namontovať? Báť sa nemusíte. Stropné ventilátory majú ľahký systém uchytenia a ich inštalácia nezaberie príliš mnoho času. Najdôležitejšie zo všetkého ale je, aby ste sa držali priloženého návodu. Ten je súčasťou každého balenia a je uvedený pri väčšine izbových stropných ventilátoroch na našich webových stránkach.

Pokyny pred samotnou montážou

Na samotnú montáž izbového stropného ventilátora budete potrebovať skrutkovač, plochý skrutkovač, kliešte, kombinované kliešte, rebrík alebo schodíky a súčiastky, ktoré nájdete v balení.

Aby ste pri inštalácii predišli možnému úrazu elektrickým prúdom, vypnite elektrický prúd – musíte vypnúť ističe zodpovedajúce príslušnému rozdeľovaču na stene. Všetky vedenia vodičov musia byť v súlade so štátnymi normami pre elektrické zariadenia. Ak nemáte skúsenosti so zapájaním vodičov, mali by ste sa spojiť s kvalifikovaným elektrikárom.

Nenoste izbový stropný ventilátor za vodiče ani sa nesnažte zmeniť uhol zahnutia lopatiek, mohlo by dôjsť k poškodeniu ventilátora a prípadnému úrazu.

Okraj lopatiek by mal byť od steny vzdialený aspoň 60 cm a nie nižšie než 2,3 m nad podlahou, aby nedošlo k úrazu.

Inštalácia stropného ventilátora

Celú inštaláciu stropného ventilátora sme rozpísali do jednotlivých krokov:

Inštalácia závesného držiaka

Pripevnite závesný držiak ku stropnej rozvodnej krabici pomocou dodaných skrutiek a podložiek. Uistite sa, že je závesný držiak v rovine, ak nie, snažte sa ho podložkou vyrovnať, aby lopatky izbového stropného ventilátora na konci montáže zvierali so stropom pravý uhol.

Montáž bez násady

Ak váš ventilátor neobsahuje násadu, zaveste rozetu za háčik na závesnom držiaku. Napríklad stropný ventilátor so svetlom Tonsay nemá spojovaciu tyč, ale je pripevnený priamo ku stropu.

Montáž s násadou

pokjovy-stropni-ventilator-instalace-navod-gavriAk má váš izbový stropný ventilátor násadu – spojovaciu tyč, rozmontujte ju, pretiahnite káble cez tyč a nakoniec násadu pripevnite k rozete a motoru. Pre lepšiu predstavu sa pozrite napríklad na stropný ventilátor FARO Lisboa, ktorý násadu má. Potom zaveste rozetu za háčik na závesnom držiaku.

Inštalácia lopatiek

Akonáhle je pripevnený motor k rozete, namontujte pomocou skrutiek lopatky k motoru. Všetky skrutky dobre utiahnite, aby sa lopatky nehýbali a nespôsobovali nechcený hluk. Ak má váš stropný ventilátor svetlo, skrutkujte do neho žiarovku (spravidla nebýva súčasťou balenia) a pripevnite krycie sklo.

Zapojenie káblov a následné upevnenie

Zapojte 4 póly vodičov v rozvodnej krabici, urovnajte káble v závesnom držiaku a rozete a tú nakoniec pevne primontujte k závesnému držiaku pomocou skrutiek. Vždy skontrolujte, či ste jednotlivé vodiče zapojili správne! Nakoniec skontrolujte, či ste utiahli všetky skrutky.

Potom môžete zapnúť prúd a vyskúšať izbový ventilátor, ktorý má niekoľko rýchlostí.  Ak má váš ventilátor možnosť spätného chodu, tak pamätajte na to, aby ste smer otáčania lopatiek ventilátora vždy menili až pri jeho úplnom zastavení.

Rady na záver

Izbový stropný ventilátor je potrebné čas od času čistiť (stačí 2x do roka). Suchou handričkou utrite prach a vyčistite krycie sklo od svetla. Vnútorné súčasti ventilátora nie je potrebné čistiť, motor je dobre premazaný. Dôležité je, aby ste pri montovaní ventilátora používali len výrobcom dodané súčiastky.

Vždy skontrolujte, či ste jednotlivé vodiče zapojili správne. Uzemňujúci vodič (spravidla žltozelený) musí byť pripojený do rovnako označenej svorky.

Vždy dbajte na to, aby ste dobre a pevne utiahli všetky skrutky. V opačnom prípade bude váš izbový stropný ventilátor vytvárať hluk a triasť sa a taktiež by mohlo dôjsť k nežiadúcemu úrazu, keby sa uvoľnil.

Upozornenie: tento návod je výrazne zjednodušený, vždy sa preto držte návodu dodaného ku konkrétnemu produktu v jeho originálnom balení.